понеделник, 22 декември 2014 г.

Античността в "Роман за розата"            „Роман за розата“ е писан през ХIII в. от двама автори. Първият – Гийом дьо Лорис пише около 1230, а Жан дьо Мьон го продължава около 40 години след смъртта му (ст. 10925-10930). Продължението, написано от него, е повече от четири пъти по-дълго от текста на Лорис.
Лорис не е показал почти никакъв интерес към античността – и да е имал, това не личи от написаното. Мьон обаче споменава множество имена. Може да ги разделим според епохи (както би трябвало да стоят в античното съзнание); според това, дали са богове, герои или исторически деятели и писатели; дали са гръкоезични, латиноезични или други.

*

Митология:

Боговете, за които гръцките автори са разказали множество митове, по-често са споменати с латинските им имена. Ето олимпийските:
Юпитер и Юнона; Вулкан, Венера, Марс; Феб (Аполон), Деметра (или Церера); Меркурий (Хермес)

освен тях са споменати по-низши или просто неолимпийски божества:
Бакх, Кибела, Пан

титани от предното поколение, чудовища:
мойрите (Клото, Лахезиз, Атропос); адската река Ахеронт, кучето Цербер, фуриите (Алекто, Тисифона, Мегера); великанът Титий, хвърлен в Тартар за някакво провинение; стоокият гигант Аргус.

Имена на някои ранни (преди аргонавтите) герои:
Девкалион и Пира, единствени оцелелели от потопа; някои осъдени на мъчения след смъртта - Иксион (цар на лапитите, баща на Пиритой), Тантал (фригиец, баща на Пелопс и Ниоба); Сизиф (син на цар Еол, дядо на Белерофонт)
Херакъл и Деянира; приятелите Тезей и Пиритой; Демофонт (син на Тезей) и Филида;
елевзинецът Триптолем; Фороней (от Аргос, син на Инах, баща на Ниоба); Амфион (от Тива, брат на Зет, съпруг на Ниоба); Дедал (син на Метион, правнук на Ерехтей); Адонис (баща на Еней от Афродита)
Кинирас (асирийски цар, внук на Пигмалион – брата на Дидона, баща на Адонис); финикиецът Кадъм, основател на Тива.

от времето на аргонавтите:
Язон и Медея

от Троянската война и завръщанията на героите, участвали в нея; чудавища и божества, с които те се срещат:
Парис и Енона; Елена; Хекуба и Приам
Пенелопа. Еней и Дидона; Палинур (кормчия на Еней)
Кирка; Харибда

...


Историческо време (гърци):

ранни поети; време на мъдреците; Херодотов разказ:
Омир
Питагор (заради „Златните стихове“), Дарий (и майка му); Крез, качен от Кир на кладата

класика и елинизъм (споменават се главно философи и художници)
Емпедокъл, Сократ, Платон („Тимей“), Аристотел, Теофраст „Златна книга“, Евклид
Мирон, Поликлет, Зевксис, Парасий, Апелес
Александър Македонски


Историческо време (Рим):

царска епоха:
Лукреция

република (главно поети, историци и оратори):
Виргиния и баща й
Корнелий Гал, Катул
Салустий
Цицерон („Реторика“, „Сънят на Сципион“)

Августово време:
Вергилий, Хораций, Овидий, Тибул
Ливий

след Август, I в.:
Лукан, Сенека, Нерон

II-IV в.:
Ювенал, Клавдий Птолемей („Алмагест“)
Клавдиан

след IV в.
император Юстиниан

*

Гийом дьо Лорис и Жан дьо Мьон. „Роман за розата“. Превод Паисий Христов. „НК“, 1997

Няма коментари: