четвъртък, 15 януари 2009 г.

История на източните и православните църкви

І. Теми

А. Древна църква и Вселенски събори

1. Гоненията през ІІІ в. “Историята” на Евсевий Кесарийски

2. Арианството. Никейският и Сардикийският събор (ІV в.). Атанасий Александрийски.

3. Несторианството. Трети и Четвърти вселенски събори (V в.). Символът на вярата и Правилата на съборите.

4. Монашеството в Египет и Палестина през ІV-VІ в. “Житие на Св. Сава Освещени” от Кирил Скитополски.

5. Монотелитството. Шести вселенски събор (VІІ в.). Максим Изповедник и папа Мартин І.

6. Иконоборството (VІІІ-ІХ в.). Теодор Студит.

Б. Християнизация на славяните и отделяне на Римската църква

7. Византийски мисии при славяните. Първи преводи на Писанието на български. Богослужебни книги и жития (ІХ-Х в.). Патриарх Фотий и Симеон Метафраст.

8. Отделяне на Римската църква и кръстоносни походи. Положението на Русия. Александър Невски (ХІ-ХІІІ) в.

9. Православните църкви през ХІІІ-ХV в. Контакти между Византия, България, Сърбия и Русия. Църковнославянската Библия. Киприан Цамблак.

10. Атонското монашество Х-ХV в.

В. Източните църкви след падането на Константинопол

11. Съвременното състояние на православните църкви


ІІ. Библиография

А. Книги

1. Протопрезвитер Йоан Майендорф. Византийската църква. Превод Борис Маринов. Сдружение “Гълъб”, 2007.
2. Георгий Острогорски. История на Византийската държава. Превод Илка Славова. “Прозорец”, 1996
3. Михаил Поснов. История на християнската църква. Т. І-ІІІ. Съставител Георги Казаков. “Анубис”, 1993-2000.
4. Димитрий Ростовски. Жития на светиите. Т. І-ХІІ. Славянобългарски манастир "Св.Вмчк Георги Зограф", Света Гора, Атон. 2001-2008
5. Кирил Скитополски. Житие на преподобния наш отец Св. Сава Освещени. Превод Стела Белчева. “ЕТ Кирил Маринов”, 1998.
6. Иван Снегаров. Кратка история на съвременните православни църкви. Т. 1-2. Университетска печатница, 1944-1946.
7. Правила на светата Православна Църква. Превод протойерей Иван Стефанов. Славянобългарския манастир "Св.Вмчк Георги Зограф", Света Гора, Атон. 2004

Б. Сайтове
http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/
http://www.pravoslavieto.com/

Рим и Палестина през новозаветния период (І в. сл. Хр.)

І. Теми

История на Римската експанзия - ІІІ - І в. пр. Хр.
Евтропий

Палестина през Елинистическата епоха (ІІІ - І в. пр. Хр.)
Йосиф Флавий

Помпей в Йерусалим (63 пр. Хр.)
Йосиф Флавий, Плутарх, Дион Касий

Рим от Август до Нерон (31 пр. Хр. - 68 сл. Хр.)
Евтропий

Палестина от Помпей до въстанието от 66 сл. Хр.
Йосиф Флавий

Описания на Палестина. Палестина и евреите от римска (гръко-римска) гледна точка.
Страбон, Тацит, Дион Касий

Римско-еврейски отношения от еврейска гледна точка
Йосиф Флавий, Филон Александрийски


ІІ. Библиография

1. Издания и преводи на антични автори
- The Works of Josephus, Complete and Unabridged New Updated Edition Translated by William Whiston, A.M., Peabody, MA: Hendrickson Publishers, Inc., 1987. ISBN 0-913573-86-8 (Hardcover). ISBN 1-56563-167-6 (Paperback).
- Flavius Josephus in 20 vol. The Loeb Classical Library.
(http://www.hup.harvard.edu/catalog/L456.html)

2. Изследвания
- Jewish Rights in the Roman World - The Greek and Roman Documents Quoted by Josephus Flavius by Miriam Pucci Ben Zeev. Hardcover - 531 pages 0 edition (1998). J.C.B. Mohr; ISBN: 3161470435
- Josephus : The Historian and His Society by Tessa Rajak
- Josephus and the New Testament by Steve Mason. Paperback - 248 pages (1993). Hendrickson Publishers, Inc.; ISBN: 0943575990