неделя, 11 април 2010 г.

История на източните и православни църкви до ІХ в. Примерен тест

1. От колко книги се състои съчинението на Евсевий Кесарийски "Църковна история"?

2. В коя книга на Евсевиевата “Църковна история” се споменава за превземането на Йерусалим от Тит?

3. По кое време Ириней е епископ на град Лион?

4. Посочете имената на трима апологети от ІІ в., споменати от Евсевий Кесарийски

5. Посочете имената на четирима римски императори, управлявали през ІІ в.

6. Кога се извършват гоненията, подкрепени от императорите Деций, Валериан и Диоклециан?

7. Посочете имената на двама историци, чиито съчинения се цитират от Евсевий.

8. Посочете имената на трима римски епископи от ІІІ в.

9. Събитията от кое време обхваща “Историята” на Сократ Схоластик?

10. Как се казва александрийският епископ, който е низвергнал Арий?

11. Къде, как и кога загива император Юлиан?

12. За живота на кои влиятелни гръкоезични богослови от ІV в. разказва Сократ?

13. По времето на кой император се провежда Втори вселенски събор?

14. Посочете имената на трима константинополски патриарси от V в.

15. Къде се е състоял Третият вселенски събор?

16. На кои императори е бил съвременник Евагрий Схоластик?

17. Как се нарича ереста, осъдена на Четвърти вселенски събор?

18. През коя година се е състоял Пети вселенски събор?

19. В коя книга от съчинението си Евагрий прави преглед на световната историография?

20. На кой вселенски събор е отхвърлено учението за “едната воля” на Христос? Посочете имената на трима влиятелни противници на това учение.

21. Събитията от кое време са включени в “Кратка история” (Breviarium) на патриарх Никифор?

22. Как се казва константинополският патриарх, който председателства Седми вселенски събор?

23. Колко време минава между Седмия вселенски събор и окончателното отхвърляне на иконоборството в Империята?

24. На кои константинополски патриарси е съвременник българският княз Борис?

вторник, 9 март 2010 г.

История на източните и православни църкви до ІХ в.

(въз основа на църковни историци и хронисти от ІV до Х в.)

Кратко съдържание

26 септември 2009
Лекция І. от раждането на Спасителя до смъртта на ап. Йоан Богослов (ок. 100 г.).
Учението на Иисус Христос. Апостолите. Първи гонения. Разрушаването на Йерусалим. За автентичността на новозаветните книги. Първи ереси.
Автор: Евсевий Кесарийски, кн. І-ІІІ.

3 октомври
Лекция ІІ. 98-192 г.
Гоненията от Траян до Марк Аврелий. Ереси и апологети. Споровете за Пасха. Юстин, Иреней, Климент Александрийски.
Автор: Евсевий, кн. ІV-VІ.

17 октомври
Лекция ІІІ. 193-324 г.
Гоненията от Септимий Север до Диоклециан. Ориген, Дионисий Александрийски. Управлението на Константин Велики до победата над Лициний.
Автор: Евсевий, кн. VІ-Х.

14 ноември
Лекция ІV. 306-361 г.
За управлението на Константин Велики. Поява на арианството и Първи вселенски събор. Наследниците на Константин. Опити за промяна на Никейския символ. Атанасий Александрийски.
Автор: Сократ Схоластик, кн. І-ІІ.

28 ноември
Лекция V. 361-382 г.
Юлиан, Валент, Теодосий І. Борба между езичници, ариани и православни. Втори вселенски събор
Автор: Сократ, кн. ІІІ-V.

23 януари 2010
Лекция VІ. 383-438 г.
Теодосий І и Теодосий ІІ. Йоан Златоуст. Несторий, Кирил Александрийски и Трети вселенски събор
Автор: Сократ, кн. V-VІІ

30 януари
Лекция VІІ. 431-476 г.
Несторианство и монофизитство. Трети и Четвърти вселенски събори. Теодосий ІІ, Маркиан, Лъв I
Автор: Евагрий Схоластик, кн. І-ІІ

6 февруари
Лекция VІІІ. 474-565 г.
Разделение между халкедонити и анти-халкедонити. Император Юстиниан и Пети вселенски събор
Автор: Евагрий, кн. ІІІ-ІV

13 февруари
Лекция ІХ. 565-685 г.
Евагрий за историографията. Император Ираклий и появата на монотелитството. Войни с Персия и арабите. Патриарсите-монотелити. Патриарх Софроний, Максим Изповедник и папа Мартин. Шести вселенски събор.
Автори: Евагрий, кн. V-VІ; патриарх Никифор; “Животът на Максим Изповедник”

27 февруари
Лекция Х. 685 – 880 г.
Иконоборство. Седми вселенски събор. Войни с България и кръщение на българите. Папа Николай І и смяната на патриарсите в Константинопол. Съборите между 860 и 880 г. Патриарх Фотий за Римската църква.
Автори: патриарх Никифор; Теофан Изповедник; Продължител на Теофан и Константин VІІ Багренородни

понеделник, 8 март 2010 г.

Рим и Палестина през І в. сл. Хр.

(въз основа на Евтропий и Йосиф Флавий)

Кратко съдържание

24 януари 2009
Лекция І. 280-82 г. пр. Хр.
Римска история от войната с Тарент и цар Пир. Унищожение на Картаген и Македония. Придобиване на територии в Мала Азия (Пергам) и Африка (Мавритания). Войни с Антиох ІІІ и Митридат. Войни с гали и италийци. Гражданската война между Сула и Марий.
Автор: Евтропий, Breviarium ab urbe condita II-V.


7 февруари
Лекция ІІ. 539-285 г.
Юдейска история след края на Вавилонския плен. Кир Велики разрешава завръщането на евреите и възстановяването на Храма. Повечето от тях са потомци на Юда. Завършване на Втория храм под ръководството на Зоровавел при Дарий І. Неемия и Ездра. Разкол в първосвещеническия род (Ядус и Манасия). Санавалет, сатрап на Дарий ІІІ, подготвя построяването на храм в Самария. Разгром на персийската империя от Александър Македонски. Птолемей Лаг завоюва Палестина и отвежда множество юдеи като пленници в Египет и Александрия. Деметрий от Фалерон и Александрийската библиотека.
Автор: Йосиф Флавий, Юдейски древности ХІ,1 - ХІІ,2


21 февруари
Лекция ІІІ. 285-164 г.
Преводът на Стария Завет. Животът на Йосиф и сина му Хиркан. Антиох ІV Епифан със съдействието на първосвещеника Менелай започва гонение срещу юдеите. Въстанието на Мататия и синовете му. Юда Макавей възстановява богослужението.
Юдейски древности ХІІ, 3 – ХІІ, 6

7 март
Лекция ІV. 163-134.
Отношения между Хазмонеите и селевкидските царе след Юда Макавей и Антиох ІV. Управлението на Йонатан. Първосвещеникът Ония ІV създава храм в Египет със съгласието на Птолемей VІ Филометор. Представяне на фарисеите, садукеите и есеите. Управлението на Симон.
Юдейски древности ХІІ, 7 – ХІІІ, 7

21 март
Лекция V. 82 пр. Хр.-54 сл. Хр.
Римска история след войната между Сула и Марий. Въстание на Спартак. Победи над Митридат и Армения. Помпей унищожава пиратите. Източен поход на Помпей. Заговор на Катилина. Крас загива във войната с партите. Цезар в Галия. Граждански войни – Цезар срещу Помпей; триумвиратът срещу републиканците; Октавиан срещу Антоний. Управлението на Октавиан Август. Тиберий, Калигула, Клавдий.
Breviarium, VІ-VІІ


4 април
Лекция VІ. 134-37 пр. Хр.
Управление на Йоан Хиркан. Аристобул І и Александър Яней. Клеопатра и синовете й Аристобул ІІ и Хиркан ІІ. Влиянието на фарисеите. Идумеецът Антипатър (чийто баща е бил приближен на Александър Яней) се сближава с Хиркан. Помпей като арбитър между Хиркан и Аристобул. Антипатър въвежда синовете си (Ирод, Фасаил, Йосиф, Ферор) в управлението на държавата. Семейството е покровителствано от Марк Антоний. Ирод подготвя брака си с внучката на Аристобул и Хиркан Мариамна. Война със сина на Аристобул Антигон, подкрепен от партите. Ирод бяга в Рим, където Октавиан и Антоний го утвърждават за цар на Юдея. Превзема Йерусалим, Антигон е екзекутиран.
Юдейски древности ХІІІ, 8 – ХІV, 15


25 април
Лекция VІІ. 37-7 пр. Хр.
Убийство на Аристобул ІІІ, екзекуция на Хиркан. Среща на Ирод с Октавиан след битката при Акциум. Екзекутира Мариамна и други от рода на Хазмонеите. Строежи. Въвежда в управлението сина си от Дорида Антипатър. Влиянието на сестра му Саломия. Дарения за езически центрове (Родос, Олимпия, Антиохия). Екзекутира двамата си сина от Мариамна. Жените и децата на Ирод.
Юдейски древности ХV–ХVІ

9 май
Лекция VІІІ. 7 пр. Хр.-61 сл. Хр.
Конфликт на Ирод с фарисеите. Съд, арест и екзекуция на Антипатър. Николай от Дамаск като съветник, адвокат и биограф на Ирод. Август утвърждава Архелай за етнарх. Части от царството получават Филип и Ирод Антипа. Август отстранява Архелай и създава римската провинция Юдея, управлявана от прокуратор. Кариерата на Ирод Агрипа І. Отношенията му с императорите Тиберий, Калигула и Клавдий.
Йосиф Флавий и Новият Завет. Testimonium Flavianum. Съобщения за Йоан Кръстител; Яков, брат Господен; първосвещениците Ана и Каяфа; прокураторите (Пилат, Феликс, Фест); потомците на Ирод.
Юдейски древности ХVІІ–ХХ