неделя, 11 април 2010 г.

История на източните и православни църкви до ІХ в. Примерен тест

1. От колко книги се състои съчинението на Евсевий Кесарийски "Църковна история"?

2. В коя книга на Евсевиевата “Църковна история” се споменава за превземането на Йерусалим от Тит?

3. По кое време Ириней е епископ на град Лион?

4. Посочете имената на трима апологети от ІІ в., споменати от Евсевий Кесарийски

5. Посочете имената на четирима римски императори, управлявали през ІІ в.

6. Кога се извършват гоненията, подкрепени от императорите Деций, Валериан и Диоклециан?

7. Посочете имената на двама историци, чиито съчинения се цитират от Евсевий.

8. Посочете имената на трима римски епископи от ІІІ в.

9. Събитията от кое време обхваща “Историята” на Сократ Схоластик?

10. Как се казва александрийският епископ, който е низвергнал Арий?

11. Къде, как и кога загива император Юлиан?

12. За живота на кои влиятелни гръкоезични богослови от ІV в. разказва Сократ?

13. По времето на кой император се провежда Втори вселенски събор?

14. Посочете имената на трима константинополски патриарси от V в.

15. Къде се е състоял Третият вселенски събор?

16. На кои императори е бил съвременник Евагрий Схоластик?

17. Как се нарича ереста, осъдена на Четвърти вселенски събор?

18. През коя година се е състоял Пети вселенски събор?

19. В коя книга от съчинението си Евагрий прави преглед на световната историография?

20. На кой вселенски събор е отхвърлено учението за “едната воля” на Христос? Посочете имената на трима влиятелни противници на това учение.

21. Събитията от кое време са включени в “Кратка история” (Breviarium) на патриарх Никифор?

22. Как се казва константинополският патриарх, който председателства Седми вселенски събор?

23. Колко време минава между Седмия вселенски събор и окончателното отхвърляне на иконоборството в Империята?

24. На кои константинополски патриарси е съвременник българският княз Борис?

Няма коментари: