вторник, 9 март 2010 г.

История на източните и православни църкви до ІХ в.

(въз основа на църковни историци и хронисти от ІV до Х в.)

Кратко съдържание

26 септември 2009
Лекция І. от раждането на Спасителя до смъртта на ап. Йоан Богослов (ок. 100 г.).
Учението на Иисус Христос. Апостолите. Първи гонения. Разрушаването на Йерусалим. За автентичността на новозаветните книги. Първи ереси.
Автор: Евсевий Кесарийски, кн. І-ІІІ.

3 октомври
Лекция ІІ. 98-192 г.
Гоненията от Траян до Марк Аврелий. Ереси и апологети. Споровете за Пасха. Юстин, Иреней, Климент Александрийски.
Автор: Евсевий, кн. ІV-VІ.

17 октомври
Лекция ІІІ. 193-324 г.
Гоненията от Септимий Север до Диоклециан. Ориген, Дионисий Александрийски. Управлението на Константин Велики до победата над Лициний.
Автор: Евсевий, кн. VІ-Х.

14 ноември
Лекция ІV. 306-361 г.
За управлението на Константин Велики. Поява на арианството и Първи вселенски събор. Наследниците на Константин. Опити за промяна на Никейския символ. Атанасий Александрийски.
Автор: Сократ Схоластик, кн. І-ІІ.

28 ноември
Лекция V. 361-382 г.
Юлиан, Валент, Теодосий І. Борба между езичници, ариани и православни. Втори вселенски събор
Автор: Сократ, кн. ІІІ-V.

23 януари 2010
Лекция VІ. 383-438 г.
Теодосий І и Теодосий ІІ. Йоан Златоуст. Несторий, Кирил Александрийски и Трети вселенски събор
Автор: Сократ, кн. V-VІІ

30 януари
Лекция VІІ. 431-476 г.
Несторианство и монофизитство. Трети и Четвърти вселенски събори. Теодосий ІІ, Маркиан, Лъв I
Автор: Евагрий Схоластик, кн. І-ІІ

6 февруари
Лекция VІІІ. 474-565 г.
Разделение между халкедонити и анти-халкедонити. Император Юстиниан и Пети вселенски събор
Автор: Евагрий, кн. ІІІ-ІV

13 февруари
Лекция ІХ. 565-685 г.
Евагрий за историографията. Император Ираклий и появата на монотелитството. Войни с Персия и арабите. Патриарсите-монотелити. Патриарх Софроний, Максим Изповедник и папа Мартин. Шести вселенски събор.
Автори: Евагрий, кн. V-VІ; патриарх Никифор; “Животът на Максим Изповедник”

27 февруари
Лекция Х. 685 – 880 г.
Иконоборство. Седми вселенски събор. Войни с България и кръщение на българите. Папа Николай І и смяната на патриарсите в Константинопол. Съборите между 860 и 880 г. Патриарх Фотий за Римската църква.
Автори: патриарх Никифор; Теофан Изповедник; Продължител на Теофан и Константин VІІ Багренородни

Няма коментари: