понеделник, 8 март 2010 г.

Рим и Палестина през І в. сл. Хр.

(въз основа на Евтропий и Йосиф Флавий)

Кратко съдържание

24 януари 2009
Лекция І. 280-82 г. пр. Хр.
Римска история от войната с Тарент и цар Пир. Унищожение на Картаген и Македония. Придобиване на територии в Мала Азия (Пергам) и Африка (Мавритания). Войни с Антиох ІІІ и Митридат. Войни с гали и италийци. Гражданската война между Сула и Марий.
Автор: Евтропий, Breviarium ab urbe condita II-V.


7 февруари
Лекция ІІ. 539-285 г.
Юдейска история след края на Вавилонския плен. Кир Велики разрешава завръщането на евреите и възстановяването на Храма. Повечето от тях са потомци на Юда. Завършване на Втория храм под ръководството на Зоровавел при Дарий І. Неемия и Ездра. Разкол в първосвещеническия род (Ядус и Манасия). Санавалет, сатрап на Дарий ІІІ, подготвя построяването на храм в Самария. Разгром на персийската империя от Александър Македонски. Птолемей Лаг завоюва Палестина и отвежда множество юдеи като пленници в Египет и Александрия. Деметрий от Фалерон и Александрийската библиотека.
Автор: Йосиф Флавий, Юдейски древности ХІ,1 - ХІІ,2


21 февруари
Лекция ІІІ. 285-164 г.
Преводът на Стария Завет. Животът на Йосиф и сина му Хиркан. Антиох ІV Епифан със съдействието на първосвещеника Менелай започва гонение срещу юдеите. Въстанието на Мататия и синовете му. Юда Макавей възстановява богослужението.
Юдейски древности ХІІ, 3 – ХІІ, 6

7 март
Лекция ІV. 163-134.
Отношения между Хазмонеите и селевкидските царе след Юда Макавей и Антиох ІV. Управлението на Йонатан. Първосвещеникът Ония ІV създава храм в Египет със съгласието на Птолемей VІ Филометор. Представяне на фарисеите, садукеите и есеите. Управлението на Симон.
Юдейски древности ХІІ, 7 – ХІІІ, 7

21 март
Лекция V. 82 пр. Хр.-54 сл. Хр.
Римска история след войната между Сула и Марий. Въстание на Спартак. Победи над Митридат и Армения. Помпей унищожава пиратите. Източен поход на Помпей. Заговор на Катилина. Крас загива във войната с партите. Цезар в Галия. Граждански войни – Цезар срещу Помпей; триумвиратът срещу републиканците; Октавиан срещу Антоний. Управлението на Октавиан Август. Тиберий, Калигула, Клавдий.
Breviarium, VІ-VІІ


4 април
Лекция VІ. 134-37 пр. Хр.
Управление на Йоан Хиркан. Аристобул І и Александър Яней. Клеопатра и синовете й Аристобул ІІ и Хиркан ІІ. Влиянието на фарисеите. Идумеецът Антипатър (чийто баща е бил приближен на Александър Яней) се сближава с Хиркан. Помпей като арбитър между Хиркан и Аристобул. Антипатър въвежда синовете си (Ирод, Фасаил, Йосиф, Ферор) в управлението на държавата. Семейството е покровителствано от Марк Антоний. Ирод подготвя брака си с внучката на Аристобул и Хиркан Мариамна. Война със сина на Аристобул Антигон, подкрепен от партите. Ирод бяга в Рим, където Октавиан и Антоний го утвърждават за цар на Юдея. Превзема Йерусалим, Антигон е екзекутиран.
Юдейски древности ХІІІ, 8 – ХІV, 15


25 април
Лекция VІІ. 37-7 пр. Хр.
Убийство на Аристобул ІІІ, екзекуция на Хиркан. Среща на Ирод с Октавиан след битката при Акциум. Екзекутира Мариамна и други от рода на Хазмонеите. Строежи. Въвежда в управлението сина си от Дорида Антипатър. Влиянието на сестра му Саломия. Дарения за езически центрове (Родос, Олимпия, Антиохия). Екзекутира двамата си сина от Мариамна. Жените и децата на Ирод.
Юдейски древности ХV–ХVІ

9 май
Лекция VІІІ. 7 пр. Хр.-61 сл. Хр.
Конфликт на Ирод с фарисеите. Съд, арест и екзекуция на Антипатър. Николай от Дамаск като съветник, адвокат и биограф на Ирод. Август утвърждава Архелай за етнарх. Части от царството получават Филип и Ирод Антипа. Август отстранява Архелай и създава римската провинция Юдея, управлявана от прокуратор. Кариерата на Ирод Агрипа І. Отношенията му с императорите Тиберий, Калигула и Клавдий.
Йосиф Флавий и Новият Завет. Testimonium Flavianum. Съобщения за Йоан Кръстител; Яков, брат Господен; първосвещениците Ана и Каяфа; прокураторите (Пилат, Феликс, Фест); потомците на Ирод.
Юдейски древности ХVІІ–ХХ

Няма коментари: