вторник, 11 ноември 2014 г.

Античността в хрониката на Константин Манасий
(преразказвам по среднобългарския превод)

           
Въведение
           
            Ти, царска и словолюбива душо! Ти винаги жадуваш разум, слово, поучение – и винаги се държиш за книгите и им се наслаждаваш; и цялото време на твоя живот се превръща в слово.
           
            Това е писание, в което ясно са изложени древните слова: за това, кой най-напред имаше власт и докъде стигна; кой къде царуваше и колко години...
Мнозина са онези, които са писали и летописвали, старали са се право и истинолюбно; но писанията им се различават.
И ето - направихме за теб това, което е по силите ни.


Сътворение

            Просия светлина.

Ден втори. Доброхудожният Бог премъдро създаде второ небе – земен покров; и го нарече твърд. Раздели водата и част от нея издигна горе – и сред водите постави небето като твърда стена.
Ден трети - водата още покриваше земята. Тогава се яви земята – със планини. Тогава Бог нарече състав на водата „море“; а естеството сушно, съставено от камък и почва, Той, Творецът (хитрец и вседялател), нарече „земя“. И прояви мощта си, като нареди растенията да поникнат още преди да е създаден исполинът Слънце. Така земята понесе преизпъстрената красота – одежда доброткана и доброцъфтяща.
На четвъртия ден Бог нареди небето да бъде увенчано със звезди. Яви се дневната зеница – Слънцето, което е източник на светлина; и белосветлият и светоносен лунен кръг. И ето имената на големите звезди: Крон, Зевс и Ар, и Слънце, Афродита, Хермес и Луна.
Пети ден. Дотогава животни нямаше – ни във водата, ни на сушата, нито във въздуха. Бог нареди да произлязат от водата. Та от водата идват птиците, и зверовете земни, а също и онези, които живеят в морето и водата.
На шестия ден бе създадена Едемската градина. Там е дървото на живота. Оттам изтичат четири реки – Ганг, Нил, Ефрат и Тигър.
И Бог създаде човека от пръст; и даде му дихание. И тъй, човекът е от душа и тяло; той има ум със своеволен разум; и е по Божие подобие и образ.
И го засели във Едем. Нарече го Адам  (пръстта, с която го създаде, е червена). И му доведе всичките животни, за да получат имена.
Тогава Адам заспа и Бог създаде от реброто му жената. Така той – първосъздаденият – стана баща на общата ни майка Ева.
И заживяха в пищното им село като безплътни – не се тревожеха за вещи, не бяха още със плътска тегота обложени. Тогава им заповяда да не ядат от умното дърво; защото, каза, от него пониква смърт. „Ако изпълните заповедта“, им рече Бог, „тогава ще наследите пространството на безграничния живот“.

А сатаната им завиждаше и скърцаше със зъби. Не понасяше да гледа, как те живеят като ангели. Показа хубавия плод на Ева - и тя хареса го. И каза змият: „Ще бъдете подобни на богове и всичко ще разбирате.“ Жената взе и вкуси, и даде на съпруга си. И се отвориха очите им - и те познаха голотата си, и се засрамиха. Направиха си листни препаски.
А Насадителят на добросадните дървета разбра това. И сега - какво да многословим. Прогони ги и им възложи мъката на трудните и тежките дела.

Родоначалникът на хората засели се срещу градината. Облече се във кожа, позна жена си и с нея роди Авел и Каин. И Каин беше земеделец, Авел – пастир. И след като се случи убийството, прогонен беше Каин от първото им жилище. И беше първият, заел се да прави градове. А хората се умножиха и се започнаха разбойничествата им - и оскверниха  ръцете си с убийства.
А след братоубийството, за да се утешат Адам и Ева, Бог подари им Сит. Той беше праведен. И той постави имената на звездите. 
Оттогава човекът се отдаде на беззаконни дела и се зае да боготвори стихиите – звездите, слънцето и месеца – и даваше на тварите честта, която принадлежи на Бог.“


Потоп

Ной беше след Адам деветият. Той ненавиждаше душевните пороци. И като не можа да промени злотворните и нечестиви дела на хората около него, напусна мястото, където се роди, и се пресели. И бе му наредено да изработи ковчег и да затвори там от всяко животно по сушата и по морето; а също и летящите. И той направи тъй. Тогава Бог отвори небесните прозорци, водата се издигна и скри на планините върховете. И земното лице отново бе невидимо.
С Ной бяха синовете му – Сим, Хам, Яфет – и дъщерите му; а също и техните съпрузи и съпруги, и жена му.  Щом спря  дъждът, те слязоха. Така възникна втори свят.
От сътворението на Адам изминаха 2242 години до потопа.

Месрем, внук Хамов, отиде и заживя в Египет. Защото „Египет“ на еврейски е „Месрем“.
Неврод засели се в страна, наречена Асирия: по името „Асур“ - синът на Сим. Той пръв започна да си отдава чест като на бог. И той бе замислител на стълпотворението. Така реши да се съпротиви на Бог, за в случай, че Той помисли да прати пак на хората потоп.

И по съвета му започваха да вдигат стълп, със който почти достигага Луната. Тогава, по решение на Бог, се смесиха езиците и се разсеяаха по земната повърхност. А мястото на стълпа се нарече Вавилон – „смешение“.  


*


Египетско царство

Авраамово преселение

Асирийско царство – на цар Бел

Царство на Сезострий, цар египетски

Царство на Сарданапал, асирийския цар

Царство на Навуходоносор

Царство на Балтазар, син Навуходоносоров

Царство на Астиаг, мидийския цар

Царство на Кир

За лидийското царство

За Гигес

Царство на Камбис, син на Кир

Царство на Дарий

Царство на Ксеркс

Царство на Артаксеркс

Царство на Александър Македонски

Царство на Птолемей Първи

Царство на Птолемей Филаделф

Царство на царица Клеопатра

За евреите

За Мойсей

За Иисус Навин

За съдиите

Троянската война

За превземането на Троя

Царство на западните елини, което е в Рим (за Еней)

Царство на Ромил, първи цар на Рим

Царство на Тарквиний, пети цар след Ромил

Царство на Сервий Тилий

Царство на Брут, Колатин и мнозина други до Гай

Царство на Гай – Кесар и самодържец

Царство на Август Кесар

Царство на Тиберий Кесар

Цардство на Гай

Царство на Клавдий Кесар

Царство на Нерон

Царство на Галва, Отон и Вителий

Царство на Уеспасиан

Царство на Тит, негов син

Царство на Дометиан

Царство на Нерва

Царство на Траян

Царство на Андриан

Царство на Андонин

Царство на Марк Андонин

Царство на Комод

Царство на Пертинакс

Царство на Юлиан Дидие

Царство на Севир

Царство на Андонин Каракала

Царство на Диоклитиан и Максимиан

Царство на Констант

Царство на великия Константин, пръв цар на хриситяните

Царство на Константий, син на великия Константин


Царство на законопрестъпния Юлиан

...


Царство на Никифор Вотаниат


***


Ив. Дуйчев, Д. Лихачов, ред. Среднеболгарский перевод хроники Константина Манассии в славянских литературах. БАН, 1988

Няма коментари: