неделя, 13 септември 2009 г.

Рим и Палестина през І в. сл. Хр. Изпитен тест

1. От колко книги се състои съчинението на Йосиф Флавий "Юдейски древности"?

2. По кое време се водят гражданските войни в Рим между Корнелий Сула и Гай Марий?

3. Кога управлява персийският цар Дарий І?

4. Как наследниците на Александър Македонски разделят империята му? Къде Йосиф Флавий съобщава за това?

5. Посочете 5 града извън Палестина, където е имало по-големи еврейски общности? Къде е засвидетелствано това?

6. По време на кой египетски цар еврейското Писание се превежда на гръцки?

7. По кое време са издигнати юдейските храмове извън Йерусалим, за които споменава Йосиф Флавий?

8. Напишете имената на 7 града (и/или крепости) в Самария и Юдея, които не се намират на крайбрежието

9. Кога избухва въстанието на юдеите срещу Антиох ІV Епифан?

10. Посочете 5 източни независими царства (ІІІ в. пр. Хр - І в. пр. Хр.), споменати от Йосиф Флавий и Евтропий

11. Кога Юдея е управлявана от Йоан Хиркан І?

12. Кога започва гражданската война в Рим между Цезар и Помпей?

13. Напишете имената на 5 неюдейски, неримски и немакедонски царе, споменати от Йосиф Флавий и Евтропий

14. Как се казва последният член от династията на Хазмонеите, който управлява в Йерусалим? Кога става това?

15. Съчиненията на кой историк Йосиф Флавий използва като източник за живота и управлението на Ирод І?

16. Напишете имената на братята и сестрите на Ирод І

17. От кого Ирод І е провъзгласен за цар на Юдея?

18. Как се казват двамата синове на Ирод І от Мариамна?

19. Къде в текста на "Юдейски древности" се намира Testimonium Flavianum за Иисус Христос и съобщението за смъртта на Йоан Кръстител?

20. Кога Юдея става римска провинция като част от Сирия?

21. Имената на кои римски прокуратори на Юдея се споменават както от Йосиф Флавий, така и в Новия Завет?

22. Имената на кои синове на Ирод І се споменават както от Йосиф Флавий, така и в Новия Завет?

23. Посочете имената на 7 юдейски първосвещеници (ІV в.пр.Хр-І в. сл.Хр), споменати от Йосиф Флавий

24. В съчиненията на кои езически (гръко- и латиноезични) автори се дават сведения за историята на Юдея и на еврейския народ?

***

Примерен тест
1. Кога се водят трите войни на Рим срещу Картаген?

2. От колко части (книги) се състои изложението на Евтропий Breviarium ab urbe condita? Кога е написано?

3. Посочете имената на трима персийски царе от V в. пр. Хр. и времето на управлението им

4. Къде и кога са създавани юдейски храмове извън Йерусалим?

5. Как наследниците на Александър Македонски разпределят империята му? В коя част на “Юдейски древности” се споменава това?

6. Как се казват синовете на свещеника Мататия?

7. Напишете имената на петима сирийски царе от ІІ пр. Хр.

8. Избройте названията на пет източни независими царства (ІІІ в. пр. Хр. – І в. сл. Хр.) преди присъединяването им към Рим

9. Кога управлява Александър Яней?

10. Кога Гней Помпей влиза в Йерусалим? Кои са юдейските лидери, които спорят за властта тогава?

11. С кои влиятелни римски политици и военни е контактувал Антипатър (бащата на Ирод Велики)?

12. Как се казват братята на Ирод Велики?

13. Напишете названията на 5 области в Палестина и приблизителното им местоположение

14. Напишете имената на пет града (и крепости) отвъд река Йордан

15. Как се казват съпругите на Александър и Аристобул (синове на Ирод Велики)?

16. Напишете имената на трима прокуратори на Юдея (освен Понтий Пилат)

17. На кои римски императори е бил приближен Ирод Агрипа І?

18. В коя част (книга) от “Юдейски древности” Йосиф споменава за Йоан Кръстител?

19. Кой управлява Юдея след смъртта на Ирод Велики и колко дълго?

20. Напишете имената на 4 от жените на Ирод Велики

21. Къде в съчиненията на Корнелий Тацит се говори за Юдея?

22. Къде в античната историография се споменава за пленничеството на Йосиф Флавий при римляните?

23. Кои антични историци правят географско описание на Юдея? Кога живеят те?

24. Избройте 7 крайбрежни палестински и сиро-финикийски града между Газа и Бейрут

Няма коментари: